เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ในสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑,๒ และ ๓

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                ประชาสัมพันธ์ จาก สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

           เรื่อง ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย...

---------------------------------------------------------------------------------------------------