เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์ จาก จังหวัดสมุทรปราการ

   เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ

   และให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต

        (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

จังหวัสมุทรปราการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการรองรับการบริหารราชการและ

การให้บริการประชาชนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์

ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จึงมีความเห็นตามมติคณะรัฐมนตรีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทราบโดยมุ่งเน้นการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การเร่งประชาสัมพันธ์การให้บริการ

ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การกำหนดมาตรการชั่วคราวให้มีช่องทางการรับส่งเอกสารอื่นๆ

แทนการให้ประชาชนเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง


****รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างสามารถดาวโหลดได้เลยAttachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (เอกสารรายละเอียดมาตรการดังกล่าว.pdf)เอกสารรายละเอียดมาตรการดังกล่าว.pdf Benz6485 Kb