เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ระวังโรคพิษสุนัขบ้า

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                          ระวังโรคพิษสุนัขบ้าป่วยแล้วตายทุกราย

    นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าสาเหตุการเกิด

โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากถูกสุนัขหรือแมวกัด-ข่วน แล้วไม่ได้รับการดูแลรักษาหรือเข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง

    อาการของโรคพิษสุนัขบ้าผู้ป่วยจะเบื่ออาหาร เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว มีไข้ อ่อนเพลีย ชา เจ็บเสียว 

ปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกกัด คันอย่างรุนแรงที่แผลและลำตัว ต่อมาจะมีอาการกระสับกระส่าย กลัวแสง 

กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลัวน้ำ กล้ามเนื้อขากระตุก แน่นหน้าอก 

หายใจไม่ออก อาจชัก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด

    โรคพิษสุนัขบ้าไม่มีทางรักษาให้หายได้  หากติดเชื้อและมีอาการแล้ว จะเสียชีวิตทุกราย ดังนั้นหากพบ

เห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า คืออาการหางตก เดินโซเซ น้ำลายย้อย ลิ้นห้อย ตาขวาง 

ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือผู้นำชุมชนโดยกักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน หากสัตว์ตายให้นำส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ต่อไป

    ข้อแนะนำควรนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี  วิธีป้องกันไม่ให้สุนัขกัด

หรือทำร้ายด้วย คาถา 5 ย "อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแย่ง อย่าหยิบ อย่ายุ่ง กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของปรากฏ

เจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ" ในกรณีที่ถูกสุนัขหรือแมวที่เป็นโรค กัดข่วน เลีย น้ำลายกะเด็นเข้าตา ปาก หรือ

ทางผิวหนังที่มีบาดแผล ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด หลายๆครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื่อ เช่น เบตาดีน แล้ว

รีบไปพบสถานพยายาล เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบ

เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุม โทร 1422