เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรทางการศึกษา)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(บุคลากรทางการศึกษา)

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานทั่วไป (บุคคลากรทางการศึกษา) เพื่อปฏิบัติงาน สายงานการสอน และบุคลากรสนับสนุนการสอน

ตามภารกิจและหน้าที่ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายในสังกัด 

โดยรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้ (ตามรายละเอียดเอกสารด้านล่าง)


***สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ