เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เตือนผู้ปกครองระวังบุตรหลานป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt


เตือนผู้ปกครองระวังบุตรหลานป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก

                      นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าในช่วงฤดูฝนอากาศเย็นและชื้นเป็นฤดูกาลระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งมักพบบ่อยในเด็กเล็กต่ำกว่า 5 ปี การติดต่อเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรงโดยเชื้อไวรัสติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพองและแผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย และเกิดจากการไอจามรดกัน หลังจากได้รับเชื้อ 3-6 วันจะเริ่มแสดงอาการป่วยด้วยการมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมาอีก1-2 วัน มีอาการเจ็บปาก กลืนน้ำลายไม่ได้และไม่ยอมทานอาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดง ที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม จะพบตุ่ม หรือผื่นนูนแดงเล็กตรงนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใส บริเวณรอบๆอักเสบและแดงต่อมาตุ่มจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ อาการจะหายเป็นปกติภายใน 7-30 วัน หากพบมีไข้สูง ซึม ไม่ยอมกินอาหาร หรือดื่มน้ำ อาเจียนบ่อย หอบ แขนขาอ่อนแรง ชัก ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลทันทีเพราะอาจเกิดภาวะสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้

                    การป้องกันได้โดยการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนและหลังเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร ภายหลังการขับถ่าย ตัดเล็บให้สั้น หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน มันดูแลสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ ในกรณีมีเด็กป่วยโรคมือเท้าปาก ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ และประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 หรือสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน