เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและจะทำการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย กำหนดรับสมัครและจะทำการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 2 ชุมชน ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ชั้น 1 


***รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แนบมาท้ายนี้