เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

อีเมลพิมพ์PDF
(1 โหวต)

alt

                                                               ประกาศ

                    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

           ตามที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน

จำนวน 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินเลือกสรรบุคคลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่

18 กันยายน 2562 นั้น

            เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ของเทศบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง 18 ราย โดยมีรายชื่อและการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง พร้อมวัน

เวลา และสถานที่ ตามเอกสารและรายละเอียดที่ ลิ้งค์ด้านล่าง