เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ สมุทรปราการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2562

อีเมลพิมพ์PDF
(1 โหวต)

alt


สมุทรปราการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2562

         นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในปีพ.ศ. 2561 จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 17  เมษายน 2561 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 12 ราย
         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุ โดยการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงหรืออุบัติเหตุหมู่ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งและโรงพยาบาลเอกชนได้แก่ โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์,พริ้นซ์,สุวรรณภูมิ,จุฬารัตน์ 1,3,5,9, บางปะกอก3,บางปะกอกสมุทรปราการ,บางนา5,เปาโลสมุทรปราการ,รัทรินทร์,เปาโลพระประแดงและโรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ โดยมีศูนย์การรับแจ้งเหตุและเส้นทาง โทร. 1669 และมีการจัดตั้งจุดตรวจร่วมในแต่ละอำเภอ จำนวน 16 จุด ตลอดจนระบบการส่งต่อผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ที่ใกล้ที่สุด เพื่อรับการรักษาพยาบาลขั้นสูงต่อไป นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร ได้แก่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย เมาไม่ขับ สวมหมวกกันนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย มีใบขับขี่ และ ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด และการใช้สิทธิรักษาพยาบาลฉุกเฉิน(UCEP) ในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชั่วโมง
         จึงขอความร่วมมือจากผู้ขับขี่ยานพาหนะขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขับรถเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนดและหากมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้ร่วมเดินทาง