เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ สสจ.สมุทรปราการแนะประชาชนดูแลลูกในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                      สสจ.สมุทรปราการแนะประชาชนดูแลลูกในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น

 นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เด็กเล็กเป็นหนึ่งใน

กลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้ เด็กที่สัมผัสกับมลพิษทางอากาศในระดับสูงอาจมี

ความเสี่ยงต่อ โรคเรื้อรังในระยะยาว เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางระบบ

ประสาทและความสามารถทางปัญญาของเด็ก เนื่องจากปอดของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ ทำให้มีอัตราหายใจ

ที่ถี่กว่า ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูพี่เลี้ยงควรดูแลเด็กทั้งกลุ่มปกติทั่วไปเด็กที่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับ

การดูและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

    ซึ่งแนวทางการดูแลเด็กเล็กสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูพี่เลี้ยง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

PM 2.5 ดังนี้ ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเว็บไซต์กรมอนามัย www.anamai.moph.go.th 

แอพพลิเคชั่น Air4thai ของกรมควบคุมมลพิษหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน ในช่วงที่ปริมาณ PM2.5 ตั้งแต่

ระดับสีเขียว (26-37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ขึ้นไปดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 6-8 แก้วต่อวันเด็กที่มีโรคประจำตัว

ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและสังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่

หายใจไม่ออกให้รีบไปพบแพทย์ หากค่า PM2.5 อยู่ในระดับสีแดง (91 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ขึ้นไป 

ห้ามออกนอกบ้าน ปลูกต้นไม้ดักฝุ่นละอองและมลพิษอากาศงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น การเผาใบไม้

เผาขยะไม่ติดเครื่องยนต์เป็นเวลานานในบริเวณบ้านปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดและเปิดพัดลมให้อากาศหมุนเวียน

ทั้งนี้หากคุณ มีข้อสงสัยด้านการปฏิบัติตัวเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค

1422 หรือสายด่วนกรมอนามัย 02-590-4359
Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (img-190211090708.pdf)img-190211090708.pdf Benz104 Kb
Download this file (info_51.jpg)info_51.jpg Benz741 Kb