เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt


สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จะจัดกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ 

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 2 ชั้น 4 


ในโครงการนี้ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมกให้แจ้งความประสงค์ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกับกรรมการตำบลของท่าน

ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 โดยสมาชิกให้สวมเสื้อชมรมผู้สูงอายุเทศบาลสีชมพู และนำบัตรสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลไปด้วยในวันเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรรมการแต่ละตำบล ดังนี้

1. ตำบลสำโรง       คุณสมพล สร้อยทอง โทรศัพท์ 081-9363175 ,, คุณศิริกุล  สร้อยทอง  โทรศัพท์  089-1314464

2. ตำบลสำโรงกลาง   คุณรัชนีน้อย  พุ่มเกิด  โทรศัพท์  089-5230950 ,, คุณปรานี  นึกรัมย์  โทรศัพท์ 085-9949762

3. ตำบลสำโรงใต้   คุณสมจิตร์  เดชประจน   โทรศัพท์  086-8966790 ,, คุณฉวีวรรณ  โมกศิริ  โทรศัพท์ 089-9802790  ,, คุณประมวล  ดิษลิ้ม  โทรศัพท์ 089-4764032

4. ตำบลบางหัวเสือ  คุณปารมี  นาคทอง  โทรศัพท์  098-8972463  ,, คุณอุ่นเรือน  กันสิทธิ์    โทรศัพท์  086-5707221

5. ตำบลบางหญ้าแพรก  คุณรำไพ  ช้างศิลา  โทรศัพท์  089-1126092  ,,  คุณพเยาว์  สมใจ   โทรศัพท์  089-6845044  ,,  คุณบุญนาค  โหมดวัฒนะ  โทรศัพท์  084-5522457


ติดต่อสอบถามที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โทรศัพท์  02-3639872 วันเวลาราชการ