เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ หน้าฝนระวังไข้เลือดออกระบาด

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

หน้าฝนระวังไข้เลือดออกระบาด

นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าในช่วงหน้าฝน

จะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงมีมาตรการให้

สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่าใกล้ชิดพร้อมเตรียมสอบสวนโรค

เคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เพื่อควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลายทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

โรคไข้เลือดออก หลังจากถูกยุงลายที่มีเชื้อกัด 5-8 วัน จะมีอาการไข้สูงลอย 38.5 - 40 องศา

เซลเซียสติดต่อกัน 2-7 วัน หน้าแดง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ปวดเบ้าตา บางรายมีปวดท้อง

อาเจียน เบื่ออาหาร มีจุดแดงเล็กๆ ตามแขน ขา ลำตัว อาจมีเลือดกำเดาไหล และเลือดออกตามไรฟัน

อาการคล้ายเป็นหวัด แต่มักไม่ไอ และมักไม่มีน้ำมูก ผู้ที่อาการไม่รุนแรงหลังจากไข้ลดลง อาการต่างๆจะดีขึ้น

แต่ในรายที่มีอาการรุนแรง ขณะที่ไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว จะเกิดภาวะช็อก ผู้ป่วยจะมีอาการซึมลงกระสับ

กระส่าย กระหายน้ำ เหงื่อออก ตัวเย็น ปากเขียว ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตลดลง บางรายมีอาการปวดท้อง

กะทันหันอาจมีเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ ถ่ายเป็นเลือด ปัสสาวะน้อยลง ไม่ค่อยรู้สึกตัว 

ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจเสียชีวิตได้ภายใน 12-24 ชั่วโมง

จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันโรคจากยุงลายแก่ประชาชนให้ใช้มาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ 1. เก็บบ้าน ให้

ปลอดโปร่งไม่ให้มียุงลายเกาะพัก 2. เก็บเศษขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และ3.

เก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำ ทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ และมาตรการ 5 ส ได้แก่ สะสาง

สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ในบ้าน สถานที่ทำงาน โรงเรียน วัดและชุมชน ดำเนินการพร้อมกัน

ทุกวันศุกร์ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือสถานบริการสาธารณสุข

ของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน