เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำชุมชน สมาชิกกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้ว่างงาน กลุ่มเยาวชน และประชาชนที่สนใจ
- การอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

     ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและการสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

โทรศัพท์ 02-389-0600, 02-395-4560, 02-389-0630 ต่อ 102, หรือ 097-236-1941 ติดต่อ คุณวิสาลินี ศรีเมือง ผู้รับผิดชอบโครงการ


***รายละเอียดต่างๆตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้