คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ อย่าได้หลงเชื่อเมื่อได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยแจ้งว่าไม่มีหน่วยงานรัฐใดโทรไปหาประชาชน เพื่อการโอนเงินพิสูจน์ความบริสุทธิ์

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                                            ประชาสัมพันธ์

        ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป

ให้ได้ทราบและอย่าได้หลงเชื่อเมื่อได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกข่มขู่

ว่าหากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำจะเกิดความไม่ปลอดภัย หรือการห้ามผู้เสียหายติดต่อกับบุคคลใกล้ชิด

หรือห้ามบอกเรื่องนี้กับใคร โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้แจ้งว่าไม่มี

หน่วยงานรัฐใดโทรศัพท์ไปหาประชาชนเพื่อให้โอนเงินพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หากมีข้อสงสัย

ขอให้รีบสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือตอดต่อมา

ยังศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สายด่วนป้องกัน

และ ปราบปรามการฟอกเงิน 1710

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------