เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ออกปฎิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt


          ด้วยงานสัตวแพทย์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาล ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เป็นการป้องกันมิให้ประชาชนในเขตเทศบาลเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจากการถูกสุนัขกัดและลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน


***ตารางออกปฎิบัติการฉีดวัคซีนตามเอกสารที่แนบมานี้