เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมวิสามัญปี62 สมัยที่1 ครั้งที่1,2,3

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

                                            ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

            เรื่อง เชิญร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมวิสามัญปี 62 สมัยที่1 ครั้งที่1,2,3

       ด้วยสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้กำหนดให้มีประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุม

วิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. และสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อพิจารณาญัตติเรื่องต่างๆ ที่เสนอต่อสภาเทศบาล

        สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายตามวัน เวลา และสถานที่่ดังกล่าว