เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันเรือยาว การแข่งขันเซปักตะกร้อ การแข่งขัดตะกร้อลอดห่วง งานประเพณีแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารึ ประจำปี 62

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

                                                               ประกาศ

     เรื่อง เชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

                   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารึ ประจำปี 62

     เทศบาลเมืองพระประแดง  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

พร้อมด้วยประชาชนชาวพระประแดง ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562 ชม ขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ประเภทเรือยาว 30  ฝีพาย

- เรือยาว 20 ฝีพาย

- เรือยาวประเพณี และเรือมาด ณ บริเวณลำนํ้าเจ้าพระยาหน้าเมืองพระประแดง

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกอบด้วย

- ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย/หญิง)

- ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย)

- ประเภทประชาชนทั่วไป  ณ บริเวณลานกีฬาเทศบาลเมืองพระประแดง

การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลเมืองพระประแดง

กำหนดรับสมัครการแข่งขันเรือยาว

    ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง (ชั้น 4)

กำหนดรับสมัครการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

    ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่   9 ตุลาคม 2562 ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง (ชั้น 4)

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง โทร 02-463-4841

หรือ www.phrapradaeng.org เอกสาร/ใบสมัครการแข่งขัน/ระเบียบกติกา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย