เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประชาสัมพันธ์ เตือนประชาชนควรใช้บริการจากร้านนวดที่ได้มาตรฐาน

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

                                                             ประชาสัมพันธ์

                               เรื่อง เตือนประชาชนควรใช้บริการจากร้านนวดที่ได้มาตรฐาน


         นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เตือนประชาชนที่มีความประสงค์

จะใช้บริการนวดแผนไทยให้ตรวจสอบร้านที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว

ต้องได้รับการกัดกรองและตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทย

         ประโยชน์การนวดส่งผลช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลือง ลดการบวม ทำให้กล้ามเนื้อ

ผ่อนคลายบรรเทาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีขึ้น ต่อระบบผิวหนัง ทำให้อุณหภูมิที่ผิวหนังเพิ่มขึ้น

สามารถดูดซึมตัวยาได้ดีขึ้น ทำให้การไหลเวียนผิวหนังดีขึ้น ช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ กระเพาะอาหาร

และลำไส้ทำงานได้ดีขึ้น ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ ทำให้ระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารดีขึ้น

และทำให้รู้สึกผ่อนคลายลดความตึงเครียดและวิตกกังวล สำหรับข้อห้ามในการนวด มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียส

มีอาการอักเสบ บวม แดง ร้อน กระดูกแตก หัก ร้าว ที่ยังไม่ติด ผู้ที่หลังประสบอุบัติเหตุใหม่ๆภาวะที่มีความผิดปกติ

ของการแข็งตัวของเลือด บริเวณที่เป็นมะเร็ง และเป็นโรคติดต่อเช่นเอดส์ วัณโรค อีสุกอีใส งูสวัด ข้อควรระมัด

ระวังในการนวด ได้แก่สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง สภาวะข้อต่อหลวม

กระดูกพรุน กระดูกบาง ใส่อวัยวะเทียมหลังผ่าตัดกระดูก และสตรีมีครรภ์

         ซึ่งตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ร้านนวดเพื่อสุขภาพทั้งหมดต้องได้รับอนุญาต

ประกอบกิจการสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิดกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน

และปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับการเข้ารับบริการการนวดแผนไทย ผู้ให้บริการนวดไทย

ในสถานพยาบาลต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำหรับในสถานประกอบการผู้ให้บริการ

ต้องได้รับการอบรมการนวดแผนไทยและขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการตามมาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ