เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เปิดใช้ห้องออกกำลังกาย (Fitness) อาคารสันทนาการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                           ประชาสัมพันธ์ จาก กองการศึกษา

        เปิดใช้ห้องออกกำลังกาย (Fitness) อาคารสันทนาการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เนื่องด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสันทนาการ และจัดตั้งห้องออกกำลังกาย

(Fitness) ขึ้น ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย บริเวณข้างหอนาฬิกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย โดยเปิดให้บริการ

ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00- 20.00 น. หยุดทำการในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หรือตามประกาศของเทศบาลฯ และมีอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 50 บาทต่อครั้ง 

ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------