เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                                                   ประชาสัมพันธ์

                                       จาก...สำนักงานสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย...

                                                     เรื่อง การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


        เนื่องด้วย โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อที่มีอันตรายร้ายแรง ดังนั้นเพื่อป้องกันโรค

งานสัตวแพทย์สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

        จึงขอให้ประชาชนนำสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป มีสุขภาพดี

เพศเมียต้องไม่อยู่ในช่วงตั้งท้อง และ ต้องฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันซ้ำทุกปี ภายหลังได้รับวัคซีน

ให้งดอาบน้ำสุนัขและแมวเป็นเวลา 7 วัน และแขวนเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ด้วย


                                   ระหว่างวันที่ 12 - 26 มีนาคม 2561 ณ จุดให้บริการ

                       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-3639800 ในวัน เวลาราชการ


------------------------------------------------------------------------------------------------------