เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เรื่องเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายครั้งที่ ๒

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

  alt               

             สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จะจัดกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น.

เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย   

                ในการนี้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมให้แจ้งกับกรรมการแต่ละตำบลของท่าน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยให้สมาชิกนำบัตรประจำตัวสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลไปด้วยในวันเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามได้ที่คณะกรรมการตำบล ตามรูปภาพแนบท้าย