เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 2 ว่าได้กำหนดดำเนินการตามกฏกระทรวง

การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกงขึ้น ในระหว่าง

เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 และขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง ให้อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ

และเครือข่ายทราบโดยทั่วกัน


***เอกสารรายละเอียดสามารถโหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง