เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรทางการศึกษา)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศ จาก เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรทางการศึกษา)

ตามที่เทมศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปี

งบประมาณ 2564 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ผู้ช่วยครู ภารโรง

และผู้ดูแลเด็ก รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2563 ทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน

ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถ

เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และได้ทำการทดสอบความรู้ความสามรถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค)

ในวันที่ 17 กันยายน 2563 นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

***เอกสารและรายละเอียดดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลยครับ