เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา , ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

ในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา , ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา


***รายละเลียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้