เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) นักทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย)

พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฎิบัติงานตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ในตำแหน่งที่ว่าง

 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

ประเภทวิชาการ

1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา

เลขที่ตำแหน่ง 59-2-29-3102-005

สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ผู้ใดประสงค์จะโอน(ย้าย) สามารถยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

1. คำร้องขอโอน (ย้าย)

2. สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)

3. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

4. หนังสือรับรองความประพฤติ จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

5. สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยยื่นเอกสารได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9800 ต่อ 833 หรือ 883 ในวันและเวลาราชการAttachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ลว 7-9-64.pdf)ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ลว 7-9-64.pdf kwang342 Kb