เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญประชาชนหมู่ที่ 15 ต.บางหญ้าแพรก ร่วมตอบแบบสอบถามการประชาคม เรื่อง การย้ายที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 5 (บางหญ้าแพรก)ไปยัง ต. บางหัวเสือ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การตอบแบบสอบถามการประชาคม การย้ายที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 5

(บางหญ้าแพรก) ไปยัง ต.บางหัวเสือ 

ขอเชิญประชาชนหมู่ที่ 15 ต.บางหญ้าแพรก ร่วมตอบแบบสอบถามการประชาคม 

เรื่อง "การย้ายที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลฯ 5 (บางหญ้าแพรก) ไปยัง ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ" โดยสามารถรับแบบสอบถามได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 5 (บางหญ้าแพรก)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่งคืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 หรือสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

โทร 02-363-9800 ต่อ 855 


QR-CODE แบบสอบถามออนไลน์