เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนวัดบางหญ้าแพรก 16 หมู่ที่ 16 ตำบลบางหญ้าแพรก

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

                                                                 ประกาศ

            เรื่อง เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนวัดบางหญ้าแพรก 16 หมู่ที่ 16 ตำบลบางหญ้าแพรก

      เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จะจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน วัดบางหญ้าแพรก 16 หมู่ที่ 16

ตำบลบางหญ้าแพรกชุดใหม่ แทนชุดเก่า ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตามกำหนดการดังนี้ วันเลือกตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 11:00 น. (3 ชั่วโมง) ณ บริเวณศาลาวัดบางหญ้าแพรก

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิต้องมาใช้สิทธิเลือกตั้งของท่านโดยพร้อมเพรียงกัน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลัักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งณ หน่วยเลือกตั้ง

ในวัน และเวลา ที่กำหนด