เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ แจ้งวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                                     ประชาสัมพันธ์

      เรื่อง แจ้งวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

ตามอ้างถึงจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการลดคณะตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ

ทหารกองประจำการ จาก 2 คณะ เหลือเป็น 1 คณะ เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนทหารกองเกินและ

เปลี่ยนแปลงวันทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ซึ่งอำเภอพระประแดง

เดิมทำการตรวจเลือกทหาร ฯ จำนวน 3 วัน ในวันที่ 2-4 เมษายน ของทุกปี ลดลงเหลือ 2 วัน

เป็นวันที่ 2-3 เมษายน ของทุกปี 

รายละเอียดดังนี้

1. ตำบล บางหญ้าแพรก จากเดิมวันที่ 4 เมษายน เป็นวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี 

        2. ตำบล สำโรง จากเดิมวันที่ 4 เมษายน เป็นวันที่ 3 เมษายน ของทุกปี

        3. ตำบล สำโรงกลางจากเดิมวันที่ 4 เมษายน เป็นวันที่ 3 เมษายน ของทุกปี  

        4. ตำบล สำโรงใต้ จากเดิมวันที่ 4 เมษายน เป็นวันที่ 3 เมษายน ของทุกปี

ดังนั้นอำเภอพระประแดง ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านได้แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้กับทหาร

กองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2563 ไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารให้ตรง

กับวันที่ 2-3 เมษายน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สวนสาธารณะเทศบาลเมืองลัดหลวง

ข้างวัดชมนิมิตร ซอยสุขสวัสดิ์ 74 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ