เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ แนวทางการป้องกันโรคติดต่อและภัยที่เกิดในฤดูหนาว

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                            ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

      ด้วยขณะนี้ เป็นช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศเย็นปกคลุมบางพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเช่นนี้

อาจเป็นสาเหตุของโรคติดต่อหลายชนิด ได้แก่ โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด

โรคสุกใส โรคมือ เท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง สามารถแพร่กระจายได้ง่ายและเร็ว อาจส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพของประชาชน หากร่างกายปรับสภาพไม่ทันก็อาจทำให้เกิดโรคติดต่อดังกล่าวได้

กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน

เป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

เด็กเล็กช่วงอายุ ๐ - ๔ ปี ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ เป็นต้น และขอแนะนำให้ทราบถึงโรคติดต่อ อาการสำคัญ การป้องกันควบคุมโรค

ที่อาจจะเกิดในฤดูหนาวนี้ ดังต่อไปนี้ในเอกสารลิ้งค์ด้านล่าง
Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (เอกสารป้องกันโรคติดต่อในหน้าหนาว.pdf)เอกสารป้องกันโรคติดต่อในหน้าหนาว.pdf Benz329 Kb