เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบ Infographic

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                             ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักปลัดเทศบาลฯ

          เรื่อง แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบ infografic

       กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดส่งแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ในรูปแบบ infographic เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน 

อันจะนำไปสู่การเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 


******เอกสารรายละเอียดสามารถโหลดได้ที่ด้านล่าง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------