เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ แนะประชาชนช่วยกันสังเกตคนใกล้ชิด ป้องกันการฆ่าตัวตาย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

แนะประชาชนช่วยกันสังเกตคนใกล้ชิด ป้องกันการฆ่าตัวตาย

นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการแนะนำสังเกตอาการคนใกล้ชิด

หากมีพฤติกรรมที่ผิดปกติให้พูดคุยทันที ป้องกันการฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ประชาชนสามารถปรึกษาปัญหาด้าน

สุขภาพจิตได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323

จากข่าวการฆ่าตัวตายทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จนั้น ขอให้ประชาชนช่วยป้องกัน เนื่องจากเป็นเรื่อง

ใกล้ตัว อาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยสังเกตความผิดปกติของผู้ใกล้ชิด หากพูดว่า "อยากตาย"

ถ้าตายไปก็คงดี "ไม่อยากอยู่แล้ว" มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่นแปลกแยก หนีหายออกไปจากสังคม

รูปร่างเปลี่ยนแปลงไป บริจาคของส่วนตัว หรือยกให้คนอื่น มีการเตรียมตัวตายเช่น จัดการทรัพย์สินมรดก

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่กระตุ้นหรือเพิ่มความเสี่ยงในการลงมือฆ่าตัวตายได้อีกเช่น ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ทั้งนี้ ผู้ใกล้ชิด หรือครอบครัว ควรให้การช่วยเหลือรับฟังอย่างใส่ใจและตั้งใจ การสัมผัสอย่างอ่อนโยน

พูดคุย อย่าปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้ได้มีโอกาสระบายความรู้สึกออกมา แต่หากไม่ดีขึ้นขอให้พาไปพบจิตแพทย์

รวมทั้งขอให้ทุกคนสังเกตตัวเองว่ามีความเครียดสะสมหรือไม่เช่น วิตกกังวลมาก นอนไม่หลับ ให้จัดการ

ความเครียด เช่น ออกกำลังกาย ฝึกลมหายใจ ทำสมาธิ เป็นต้น หาวิธีการแก้ปัญหา หากรู้ว่าเครียด

จากปัญหาใดให้พยายามหาวิธีแก้ปัญหานั้นโดยเร็ว ฝึกทักษะเช่นการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพที่ดี

การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ คิดบวก ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติมุมมองจากแง่ลบเป็นแง่บวก

ระบายความรู้สึก ความทุกข์ในใจกับ ผู้ใกล้ชิด หรือโทรปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323