เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประชาสัมพันธ์ โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

         alt

         เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสมัครโครงการ "กองทุนการออมแห่งชาติ"

โดยผู้ที่สามารถสมัครมีคุณสมบัติ ดังนี้

         1. อายุ 15 - ไม่เกิน 60 ปี

         2. ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่มีประกันสังคม (ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือก 1 สมัครได้)

         ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เงินที่รัฐบาลสมทบให้ตามช่วงอายุ

         - 15-30 ปี รัฐสมทบ 50% สูงสุด 600 บาท

         - <30-50 ปี รัฐสมทบ 80% สูงสุด 960 บาท

         - <50-59 ปี รัฐสมทบ 100% สูงสุด 1,200 บาท

หมายเหตุ : ส่งเงินขั้นต่ำเพียง 50 บาท ปีละไม่เกิน 13,200 บาท

        การได้รับเงินคืน

        อายุ 60 ปี => เงินบำนาญ

        เสียชีวิต => เงินก้อนจ่ายครั้งเดียว

        ลาออก(ก่อน60 ปี) => เงินก้อนจ่ายครั้งเดียว

        ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถสมัครได้ ณ กองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาล

เมืองปู่เจ้าสมิงพราย(ชั้น1) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน

ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


หมายเหตุ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม (ชั้น1)

เบอร์โทรศัพท์ 02-363-9800 ต่อ 835