เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

   ประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

ด้วยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้ทำโครงการควบคุมป้องกัน

โรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงาน คือพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย 

ใส่ทรายอะเบท ให้สุขศึกษา โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขฯจะออกดำเนินการ

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลทั้ง 6 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่

และเจ้าหน้าที่ทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุง

โดยรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ...