เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

      alt 

         เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

       โปรดร่วมกัน ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง และดูแลรักษาให้เจริญเติบโตเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่เขตเทศบาลโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป