เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                         ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

                         "โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561"

       ด้วย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการดังกล่าว

โดยมีกิจกรรมดังนี้ : พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย, สำรวจลูกน้ำยุงลาย, ใส่ทรายอะเบท และให้สุขศึกษาและแจกแผ่นพับ

ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 มี.ค. 2561 เวลา 18.30 น. เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานที่ดังกล่าวในรายละเอียดเพิ่มเติม 

และทางสำนักสาธารณสุขฯร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการปฐมภูิมที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลทั้ง 6 แห่ง/ อสม.และ

เจ้าหน้าที่มีใพ่นสารเคมีกำจัดยุง เป็นต้น

***ราะละเอียดเพิ่มเติม..คลิก...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------