เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                     ประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมและป้องโรคไข้เลือกออก ปี 62

    ด้วย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในโครงการควบคุมป้องกัน

โรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงาน คือพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย 

สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท ให้สุขศึกษา โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค

สำนักสาธารณสุขฯจะออกดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขฯ

จะออกดำเนินร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลทั้ง 6 แห่ง

อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุง


เอกสารและตารางการปฏิบัติงานกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-363-9800 ต่อ 871 สำนักสาธารณสุขฯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------