เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ " โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพธุรกิจอาหารแบบ Cloud Kitchen บนแพลตฟอร์มออนไลน์ "

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

  ประชาสัมพันธ์

" โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพธุรกิจอาหารแบบ Cloud Kitchen บนแพลตฟอร์มออนไลน์ "

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้กำหนดจัดอบรม " โครงการฝึกอบรม

สร้างอาชีพธุรกิจอาหารแบบ Cloud Kitchen บนแพลตฟอร์มออนไลน์ " เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

แบบบูรณาการหลังจากผ่านการอบรมสามารถต่อยอดอาชีพขายอาหารบนแพลตฟอร์มที่ได้รับการพัฒนาขึ้น

มาใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่่ 23 เมษายน 2564 

หากท่านสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/form/d/e/๑FAIpQLSd๓snSKC๗NQ_๗sHyBbjmnvw๕q๒๙UU-HZRjBX๙eTT_IGgfA/viewform

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

02-363-9800 ต่อ 838 หรือเว็บไซต์ที่ http://www.poochaosamingprai.go.th

หรือที่ QR Code ด้านล่างนี้เลยครับ