เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                    ประชาสัมพันธ์ จาก กองวิชาการและแผนงาน

                                               เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

      ด้วยกองวิชาการและแผนงาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ

และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้

    การอบรมมีจำนวนทั้งหมด 6 รุ่น ทั้งหมด 4 หลักสูตร รับจำนวนรุ่นละ 30 คน 

โดย มีหลักสูตรดังนี้

        1. หลักสูตร การใช้งานคอมพิวเตอร์และ Microsoft Office ขั้นพื้นฐาน

            ทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 (รุ่นที่ 1)

        2. หลักสูตร E-commerce 

            ทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 (รุ่นที่ 2)

        3. หลักสูตร Microsoft Office ขั้นสูง(Advance)

            ทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 (รุ่นที่ 3)

        4. หลักสูตร E-commerce 

            ทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 (รุ่นที่ 4)

        5. หลักสูตร Photoshop CC 

            ทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2561 (รุ่นที่ 5)

        6. หลักสูตร การใช้Smartphone/Tablet ระบบ IOS และระบบ Android

            ทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-18 กรกฏาคม 2561 (รุ่นที่ 6)


"ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคาเข้าอบรม"


    "ผู้ท่ี่เข้าร่วมอบรมครบหลักสูตรที่สมัครไว้นั้นจะได้รับ ประกาศนียบัตร จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงานโดยหน่วยงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ โดยตรง"


ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-363-9800 ต่อ 850 และ 852 

(ในวันและเวลาราชการ)

หรือ Facebook Fanpage : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ยินดีต้อนรับ  

**ส่วนการเขียนใบสมัครเข้าอบรม เขียนสมัครได้ที่่

       "กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย"

***ส่วนเอกสารหลักฐานในการสมัครเข้าอบรม ได้แก่

      1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องรับร้องพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ 1 ฉบับ

      2. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (**ขอรับใบสมัครได้ที่กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 2 **)


**ดาวโหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้างล่างเลยครับ**

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------