เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                   ประชาสัมพันธ์ จาก กองวิชาการและแผนงาน

                                           เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

      ด้วยกองวิชาการและแผนงาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ

และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้

การอบรมมีจำนวนทั้งหมด 3 รุ่น ทั้งหมด 3 หลักสูตร รับจำนวนรุ่นละ 25 คน

โดย"ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคาเข้าอบรม" และมีหลักสูตรดังนี้

         1. หลักสูตร การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นบน Windows 10

                   ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 

          2. หลักสูตร  Microsoft Word 2013 เบื้องต้น

                   ตั้งแต่วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 

          3. หลักสูตร Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น

                   ตั้งแต่วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 


"ผู้ท่ี่เข้าร่วมอบรมครบหลักสูตรที่สมัครไว้นั้นจะได้รับ ประกาศนียบัตร จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงานโดยหน่วยงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ โดยตรง"

 ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-363-9800 ต่อ 850 และ 852

(ในวันและเวลาราชการ)

หรือ Facebook Fanpage : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ยินดีต้อนรับ

**ส่วนการเขียนใบสมัครเข้าอบรม เขียนสมัครได้ที่่

"กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย"

***ส่วนเอกสารหลักฐานในการสมัครเข้าอบรม ได้แก่

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องรับร้องพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ 1 ฉบับ

2. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (**ขอรับใบสมัครได้ที่กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 2 **)


**ดาวโหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้างล่างเลยครับ**

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------