เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์ จาก กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ด้วยกองวิชาการและแผนงาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ

และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้

การอบรมมีจำนวนทั้งหมด 3 รุ่น ทั้งหมด 3 หลักสูตร รับจำนวนรุ่นละ 25 คน

โดย"ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคาเข้าอบรม" และมีหลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตร การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563

2. หลักสูตร Microsoft Excel 2019 เบื้องต้น

ตั้งแต่วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563

3. หลักสูตร การใช้งานแอพพลิเคชั่นตกแต่งภาพบนสมาร์ทโฟน

ตั้งแต่วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563


"ผู้ท่ี่เข้าร่วมอบรมครบหลักสูตรที่สมัครไว้นั้นจะได้รับ ประกาศนียบัตร จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงานโดยหน่วยงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ โดยตรง"

ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-363-9800 ต่อ 850 และ 852

(ในวันและเวลาราชการ)

หรือ Facebook Fanpage : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ยินดีต้อนรับ

**ส่วนการเขียนใบสมัครเข้าอบรม เขียนสมัครได้ที่่

"กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย"

***ส่วนเอกสารหลักฐานในการสมัครเข้าอบรม ได้แก่

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องรับร้องพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ 1 ฉบับ

2. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (**ขอรับใบสมัครได้ที่กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 2 **)


***รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้-22 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะครบจำนวนผู้เข้าอบรม


**ดาวโหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้างล่างเลยครับ**

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------