เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ โฆษณาสปอตโทรทัศน์ของสปสช

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เนื่องจากด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 6 ระยอง ดำเนินการผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรูปแบบสปอตโทรทัศน์และวิทยุ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

1.) ฝากครรภ์คุณภาพ 2.) มะเร็งปากมดลูก และ  สปอตโทรทัศน์ สิทธิประโยชน์ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

สำหรับเด็ก


สปอตโทรทัศน์ สิทธิประโยชน์ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็ก


     

สปอตโทรทัศน์ ฝากครรภ์คุณภาพ สำหรับเด็ก


       

สปอตโทรทัศน์ มะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็ก