เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสำพันธ์ แนะประชาชนจัดงานบุญงานบวชตามแนว New Normal

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

แนะประชาชนจัดงานบุญงานบวชตามแนว New Normal

นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ แนะแนวทางกิจกรรมงานบุญ

แบบ New Normal ยึดมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19

งานบุญงานบวชภายใต้มาตรการความปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมี 6 มาตรการสำคัญ

ประกอบด้วย

1. คัดกรองวัดไข้ผู้ที่เข้ามาในวัด

2. การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

3. ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการเข้าไปในพระอุโบสถ ไม่รวมตัวหนาแน่นในขณะทำกิจกรรม   

5. รักษาความสะอาดภายในวัด จัดระบบการ

ระบายอากาศให้ดี 6. ลงทะเบียนเข้า-ออกวัดทุกครั้ง

ในช่วงเข้าพรรษาถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของพุทธศาสนาที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องจำวัด รวมทั้ง

มีกิจกรรมทางศาสนา ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง มีกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยวันละ 30 นาที

ฉันอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยสวมหน้ากากผ้า

หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อปฏิบัติศาสนกิจ ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพิธี

เว้นระยะห่างในวัตรปฏิบัติที่ไม่ใกล้ชิดหรืออยู่ในที่แออัดเกินไป และสังเกตอาการผิดปกติ มีไข้ไอ จาม

น้ำมูก ให้ไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจ ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือโควิด 19 สำหรับประชาชนที่ไปทำบุญ

ยึดหลักปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งพระสงฆ์

และญาติโยมจากโรคโดวิด 19