เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


คุณกำลังอยู่ที่ :

- ผลการพิจารณาญัตติของความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมวิสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 เมื่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt


ประกาศสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ผลการพิจารณาญัตติของความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สมัยประชุมวิสามัญประจำปี  2563 สมัยที่ 4 

เมื่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563


***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้