เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

 

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้