เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 24 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มกราคม 2562  ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 17 ตำแหน่ง  114 ราย โดยมีรายชื่อตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้ *ทั้งนี้ ให้ผู้มีลำดับตามหมายเลขของแต่ละตำแหน่งตามประกาศข้างต้น มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ชั้น 1  โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ  มายื่นในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว*

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (รายชื่อ.pdf)รายชื่อ.pdf Que5742 Kb