เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรทางการศึกษา)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

 ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง  ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรทางการศึกษา)

ตามที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประเภท

หนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรทางการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้ทำการ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ กองการศึกษา ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมือง

ปู่เจ้าสมิงพราย นั้น เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรทางการศึกษา) เพื่อปฏิบัติงาน

สายงานการสอน และบุคคลากรสนับสนุนการสอนตามภารกิจและหน้าที่ของโรงเรียน และกองศึกษา

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายในสังกัด


***เอกสารรายละเอียดและเงื่อนไขสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง





Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (เอกสารรายละเอียดสมัครพนงจ้าง64_301063.pdf)เอกสารรายละเอียดสมัครพนงจ้าง64_301063.pdf Trainee4710 Kb