เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประกาศ เรื่อง ประกาศให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศจาก ที่ว่าการอำเภอพระประแดง

เรื่อง ประกาศให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

ด้วยอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ออกประกาศ (แบบสด. ๓๘) ให้บรรดาชาย

ที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย เกิด พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

อยู่ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน 

ณ ที่ว่าการอำเภอพระประแดงได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ หากพ้นกำหนดนี้แล้ว

จะมีความผิดตามกฎหมาย โดยให้นำหนักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้.-

๑. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าตัว (ฉบับจริง)

๒. ทะเบียนบ้านเจ้าตัว, บิดาและมารดา (ฉบับจริง)

๓. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สูติบัตรหรือใบเกิด (ถ้ามี), หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล,

ใบมรณะบัตรของบิดาหรือมารดา ฯลฯ 


***เอกสารและรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง
Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (ลงบัญชีทหารกองเกิน.pdf)ลงบัญชีทหารกองเกิน.pdf PoochaoAdmin841 Kb