เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- แนะนำการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานได้โดยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีโดยยึดหลักใส่ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส.

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ แนะนำการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานได้โดยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีโดยยึดหลักใส่ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส.

นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลง ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ถ้าได้รับการรักษาหรือปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง อาการรุนแรงทำให้เกิดภาวะโรค แทรกซ้อนที่อวัยวะที่สำคัญได้แก่ ตา ไต หัวใจ หลอดเลือด และปลายประสาท เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ได้แก่ มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคเบาหวาน มีภาวะอ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์ เป็นต้น หากคนในครอบครัวมีอาการ ปัสสาวะบ่อยและมาก กระหายน้ำ หิวบ่อย กินจุ แต่น้ำหนักลด สายตาพร่ามัว หรือเป็นแผลหายช้า ควรไปพบแพทย์รับตรวจวินิจฉัยต่อไป การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเบาหวานยึดหลัก คือ ใส่ใจ 3 อ.บอกลา 2 ส. ได้แก่ อ.อาหาร รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็ม จัด อ.ออกกำลังกาย วันละ 30-60 นาที อย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ อ.อารมณ์ ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย ส. ไม่สูบบุหรี่  และ ส. ไม่ดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ดังนั้น ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและรับคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422