- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

พิมพ์
(0 โหวต)

             ประกาศ จาก..สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

                      เรื่อง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

ด้วย สำนักสาะารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงาน คือ พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท

ให้สุขศึกษา โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขฯจะออกดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่

จากหน่วยบริการปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลทั้ง 6 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ทีม

พ่นสารเคมีกำจัดยุง

เอกสารตารางการปฏิบัติการ สามารถดาวโหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลยครับ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------