เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

บางหัวเสือ

อีเมลพิมพ์PDF
(2 โหวต)

                             

ตำบล บางหัวเสือ

ที่ชื่อชุมชนหมู่ที่   ชื่อประธานชุมชนที่อยู่ปัจจุบัน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1สะพานเขียว1,5นาย จตุวัฒน์  อินทราสวัสดิ์27/5 ม.5096-738-8451
2สยามพัฒนา2นาง ประทุม  จันทรศิริ24/4 ม.2081-622-6042
3บ้านสวนน้ำ3นาย นคร  เรืองอรุณ11 ม.3089-925-5798
4จตุพร4นาง วนิดา  กุลเจริญ30/3 ม.402-383-0238 / 089-679-6788
5หมู่ 6 หมู่ 7 รวมใจ6,7นาย ชุมพล  สุขเจริญ41 ม.702-385-9424 / 085-135-9458
6วัดบางหัวเสือ8น.ส. อรัญญา  เพ็ญสุข62/1 ม.8081-143-4095
7ก้าวพัฒนา9นาย สุรพงษ์  ทองวงษ์7/1 ม.902-756-6279 / 085-117-8915
8เก้า เก้า เก้า พัฒนา10นาย ประสิทธิ์  มีพึ่ง35/1 ม.10089-020-4651
9บางฝ้าย 11 11นาย พนม  ก้อนทรัพย์17/1 ม.11

084-155-3037

1012 อาสาพัฒนาบางฝ้าย12นาง สุวรรณา  อ่อนสมจิตต์7/2 ม.12063-782-3707
1112 บ.บ.น. พัฒนา12นาย ไพสิฐ  สิงหนสาย24/202 ม.12081-498-8873 / 089-744-7238
124 ส. พัฒนา13นาง ณัฐทยา  สลัดทุกข์27/8 ม.13097-063-6674
13ไทยสมุทรร่วมพัฒนา14นาย ณัฐพล  กระจ่างกุล38/89 ม.14082-492-0925
14บุญแจ่มสร้างสรรค์15นาย จิรเดช  ธนวิศิษฎ์ภิญโญ10/4 ม.15086-973-3707