เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำโรงกลาง

อีเมลพิมพ์PDF
(1 โหวต)

                     

                    

ตำบล สำโรงกลาง

ที่ชื่อชุมชนหมู่ที่   ชื่อประธานชุมชนที่อยู่ปัจจุบัน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1หมู่ 1 รวมใจพัฒนานาย พฤกษา  กล่อมบรรจง233 ม.102-754-2072 / 085-246-3064
2หมู่ 2 พัฒนา2นาง สุวรรณา  เกิดก๋ง12 ม.2081-910-8462
3เกิดเอี่ยมพัฒนา3นาย จำลอง   นาคทอง81 ม.3089-678-8781
4วัดสำโรงเหนือ หมู่ 4 4นาย สมหมาย  เอี่ยมสำอางค์63 ม.402-754-2232 / 081-700-5413
5หมู่ 5 สามัคคี5นาง มาลี   สร้อยคำ2 ม.5080-059-9911
6คลองสำโรง หมู่ 6 นาง มาลี   ฮวบแช่ม8 ม.600-6039-6445
7ชาวมหาวงษ์7นาย เยื้อน  จิ๋วนอก14/14 ม.702-739-7702 / 096-142-8580
8คลองสำโรง8นาย ณรงค์  ขาวมีศรี56/4 ม.8080-222-1188
9ร่วมด้วยช่วยพัฒนา9นาง สุนันทา  พลอยเจริญ14 ม.902-755-9118 / 081-374-7157
10วัดสำโรงเหนือ หมู่ 1010นาย สังคม  ศรวิจิตร35/1 ม.10081-347-4357